välitystoimisto.jpg
 
Pertin Valinta on tärkeä koska se tuo ihmisiä lähemmäksi toisiaan,
ja me toivomme että sinne tulee paljon ihmisiä.
— TONI VÄLITALO

PERTIN VALINNAN VÄLITYSTOIMISTO mahdollistaa suomalaisen outsider-taiteen ja taidepalveluiden saatavuuden eettisesti kestävässä toiminnassa. Välitystoiminta synnyttää Outsider-taidekentälle uuden rakenteen, joka tukee outsider-taiteen saavutettavuutta ja kansainvälistymistä.

Välittäjätoiminnan avulla mahdollistetaan myös monialainen yhteistyö taidekentän ja muiden toimialojen risteyksessä. Yhteistyö tukee luovan alan toimintaedellytyksiä ja edistää marginaaliryhmien työllistymistä. Välittäjätoiminta tukee myös erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoiden ja outsider- taiteen asiantuntijoiden osaamisen kehittämistä.

Välitystoiminnan tavoitteena on edistää yhdenvertaisen taidekentän kehittymistä, taiteen ja taidepalveluiden myyntiä, kansainvälistymistä, taiteilijoiden osallisuutta moniammatillisissa verkostoissa, osaamisen jakamista, kilpailukyvyn vahvistamista, taidepalveluiden palvelumuotoilua, sopimusmallien kehittämistä, kehittämisyhteistyötä kansainvälisen agentti- ja manageriverkoston kanssa sekä kansainvälisten benchmarkien soveltamista Suomessa.

Välitystoiminnan kehittäminen toteutetaan yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa Opetus- ja Kulttuuriministeriön tuella (Erityisavustus luovan työn kokeilu- ja kehittämishankkeeseen, 2019-2020). Hankekumppaneina ovat Lyhty ry, Kettuki ry, Kukunori ry, New Beat Oy sekä Donkey Hotel Oy.

Pertin Valinta ylläpitää Outsider Art Finland -sivustoa

Lisätietoja Heini Merkkiniemi, Arts Management, heini@pertinvalinta.fi