välitystoimisto.jpg
 
Pertin Valinta on tärkeä koska se tuo ihmisiä lähemmäksi toisiaan,
ja me toivomme että sinne tulee paljon ihmisiä.
— TONI VÄLITALO

PERTIN VALINNAN VÄLITYSTOIMISTO mahdollistaa suomalaisen outsider-taiteen ja taidepalveluiden saatavuuden valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Välitystoimisto synnyttää taidekentälle uuden välittäjärakenteen, joka tukee outsider-taiteen saavutettavuutta ja kansainvälistymistä. Välittäjätoiminnan avulla mahdollistetaan uusien toimintamallien ja konseptien kehittäminen, kuten monialainen yhteistyö, yrittäjyys ja kehittämistyö taidekentän ja muiden toimialojen risteyksessä. Samalla parannetaan luovan alan toimintaedellytyksiä ja edistetään taiteilijoiden työllistymistä. Välitystoimisto mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoiden ja outsider- taiteen asiantuntijoiden osaamisen kehittämisen ja työllistämisen Pertin Valinnan toteuttamissa projekteissa.

Välitystoimiston tavoitteena on suomalaisen Outsider-taiteen toimijakentän kehittäminen ja kansainvälistyminen eettisesti kestävässä toiminnassa. Toiminta edistää yhdenvertaisen taidekentän kehittymistä, taiteen ja taidepalveluiden myyntiä, kansainvälistymistä, taiteilijoiden toimintaa moniammatillisissa verkostoissa, osaamisen jakamista, kilpailukyvyn vahvistamista, taidepalveluiden palvelumuotoilua, kehittämisyhteistyötä kansainvälisen agentti- ja manageriverkoston kanssa sekä kansainvälisten benchmarkien soveltamista Suomessa.

KUMPPANIKSI? Ota yhteyttä Heini Merkkiniemi, Arts Manager, heini.merkkiniemi@uniarts.fi