taidetta.jpg
Pertin Valinnassa voi olla Kalevi Helvetti juttuja ja muita juttuja.
— PERTTI KURIKKA
 

PERTIN VALINTA edustaa ja tukee taidekentän marginaalissa toimivia taiteilijoita, ja tarjoaa alustan Outsider-taiteen näyttelyiden, työpajojen, tapahtumien ja taidepalveluiden tuottamiseen. Outsider-taide on pääsääntöisesti koulutetun taidemaailman ulkopuolella tehtyä taidetta.

Outsider-taiteen kolme pääsuuntausta ovat erityistaidetoiminta, nykykansantaide eli Suomessa ITE-taide sekä mielenterveyskuntoutujien taide. Outsider-taide on itseilmaisua ja luova tapa kommunikoida. Taideteokset kertovat ainutlaatuisia elämäntarinoita yhteiskunnan marginaalista. Outsider-taide viittaa usein visuaaliseen taiteeseen, mutta se voi olla myös musiikkia, teatteria, performanssia, tanssia, elokuvia. Outsider-taide syntyy taiteilijan omassa asuinympäristössä, kotona, taidestudiossa, tai erilaisissa laitoksissa, kuten sairaalassa ja vankilassa.

Pertin Valinta toteuttaa myös monialaisia yhteistyöprojekteja ja kampanjoita, jotka tukevat muusikoiden, taiteilijoiden, kuraattoreiden ja muiden asiantuntijoiden välistä yhteistyötä ja luovat alalle uusia monialaisia toimintamuotoja, palveluita ja verkostoja.

Tutustu suomalaisen Outsider-taiteen verkostoon täällä.

 
taiteilijat.jpg
 
Pertin Valinta voi edustaa kaikkia taiteilijoita. Olisi kiva, että ei olisi rajoja taiteilijoiden välillä, että normitaiteilijat voi tehdä yhdessä erityistaiteilijoiden kanssa. Se olis kaikille paljon mielenkiintoisempaa. Taiteessa pitää olla erilaista silmänruokaa erilaisille ihmisille.
— SAMI HELLE
 
 

PERTIN VALINNAN tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja erilaisten marginaaliryhmien vaikutusmahdollisuuksia oman elämäntarinansa rakentajina ja yhteiskunnan jäseninä. Outsider-taideteokset ovat erityisen kiinnostavia juuri yhteiskunnallisen vaikuttavuutensa vuoksi, mutta taiteilijat tarvitsevat tukea taiteen kentällä toimiessaan ja teostensa esille tuomisessa. Pertin Valinnan verkostossa toimii eri taidealojen ammattilaisia, sote-alan ammattilaisia sekä managereita ja yrittäjiä, jotka auttavat taiteilijoita löytämään monipuolisia mahdollisuuksia työllistymiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Tukimuotoja ovat esimerkiksi taiteilijoiden mentorointiohjelmat, työpajat, manageri- ja neuvontapalvelut sekä taidepalveluiden palvelumuotoilu.